Waarom de Vrijetijdsmarkt gaat verhuizen

De Vrijetijdsmarkt gaat verhuizen, niet van plaats maar wel naar een andere datum en dag: naar de derde zaterdag van juni: de dag voor Vaderdag. Er zijn meerdere redenen om te gaan verhuizen: 

  • Vele potentiële organisaties gaven aan dat begin september een lastig moment is om vrijwilligers voor het evenement te vinden, maar van de bestaande deelnemers gaf het merendeel wel aan liever in september te blijven. De deelname liep daardoor terug (van meer dan 50 deelnemers naar iets meer dan 40 deelnemers afgelopen jaar)
  • Onze deelnemers hebben aangegeven graag meer bezoekers van alle leeftijden te zien op de markt
  • We zien een terugloop van het aantal organisaties vanuit culturele achtergrond, waardoor het podium niet meer voldoende gebruikt werd
  • De samenloop met de Paardenmarkt was organisatorisch lastig: het plein is grotendeels niet bruikbaar vanwege de voltigebak en de organisatie wilde graag op ‘onze’ zondag al aan de slag met voorbereiden, maar kon dat niet omdat wij de ruimte nodig hadden
  • Het weekend van de Paardenmarkt is voor vele gezinnen in Elst reden om een weekendje weg te boeken: we misten daardoor de doelgroep van jonge gezinnen en kinderen.

We hebben gezocht naar een evenement om mee samen te werken dat qua doelgroep aansloot op onze doelgroep en een moment waarop we meer jonge gezinnen met kinderen en meer mensen in het algemeen naar de markt kunnen trekken. Dat heeft geresulteerd in een samenwerking met het NK Straatmuzikanten festival. Dat festival wordt ieder jaar op de dag voor Vaderdag, op zaterdag dus, georganiseerd. 

Proefjaar in 2020

De eerste gesprekken met de organisatie van de NK Straatmuzikanten waren erg positief, we constateerden dat we elkaar aanvullen en elkaar kunnen helpen en daardoor ook de kosten voor een deel kunnen delen. 2020 wordt een proefjaar en als het bevalt, dan blijven we voortaan samen opgaan met de NK Straatmuzikanten.

Zaterdag heeft voor- en nadelen: Meer publiek maar lastig om autovrije Dorpsstraat voor elkaar te krijgen
Een zaterdag met een leuk evenement als de Straatmuzikanten levert veel meer publiek op voor onze markt, maar er kleeft ook één nadeel aan de zaterdag: het blijkt lastig om de ondernemers mee te krijgen in een afsluiting van de Dorpsstraat. Dat betekent wellicht dat we de markt moeten verspreiden over meerdere plaatsen: het plein voor het gemeentehuis en verspreid door de Dorpsstraat. Wel is er door het ontbreken van de voltigebak en de toiletwagen van de Paardenmarkt veel meer ruimte op het plein. We verwachten dat we daar het overgrote deel van de deelnemers kunnen plaatsen. Het podium komt op het Werenfriedplein. We willen kunnen garanderen dat het veilig is voor onze deelnemers en bezoekers. We gebruiken de komende maanden om in goed overleg met Centrum Management Elst, de gemeente en de Straatmuzikanten tot een goede oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.